Ligduur ziekenhuizen daalt verder

op .

De gewogen gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen is met bijna 6 procent opnieuw gedaald.

Was de ligduur in 2010 nog ruim drie dagen, in 2011 is de ligduur gezakt tot minder dan drie dagen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Coppa Consultancy. De daling is volgens Coppa terug te voeren op verbeteringen in de patiëntenlogistiek. Zo kan meer zorg worden geleverd in dezelfde hoeveelheid tijd en kunnen patiënten sneller worden geholpen zodat zij weer sneller thuis zijn.

Ziekenhuistype

De daling van de gewogen gemiddelde ligduur tekent zich over de hele linie af, blijkt uit de ligduurmonitor. Wel daalt de ligduur in de academische ziekenhuizen minder dan in topklinische  en perifere ziekenhuizen. Bij de academische ziekenhuizen gaat het om een daling van 3,7 procent, tegen 5,9 procent en 6,4 procent in de topklinische en perifere ziekenhuizen.

Dagbehandeling

Coppa constateert daarnaast dat het aantal dagbehandelingen ten opzichte van het aantal verpleegdagen in 2011 is gestegen. Was de gemiddelde verhouding tussen het aantal dagbehandelingen en verpleegdagen in 2010 nog 20 procent, vorig jaar was dit 22 procent. In dit percentage weerspiegelt zich het grotere aantal dagbehandelingen. Ook de gemiddelde ligduur in de kliniek is gedaald van 5,4 dagen naar 5,1 dagen, een percentage van 5,4 procent.

Winstmarge

Een dalende ligduur betekent volgens Coppa niet alleen dat patiënten sneller geholpen worden, ook voor de ziekenhuizen heeft de dalende ligduur positieve consequenties. Coppa ziet in ieder geval dat de productie van ziekenhuizen omhoog is gegaan. Ook de winstmarge is gestegen. “Mogelijk hebben ziekenhuizen hun winstmarge weten te verhogen door een verkorting van de ligduur”, aldus Bas Bouwman van Coppa Consultancy. “Significant is dit mogelijke verband niet. Er spelen per slot meerdere factoren een rol, waardoor die significantie voor het ligduurverband vooralsnog mistig is.”

Verdere daling

Wel voorspelt Bouman dat het einde van de daling van de ligduur nog niet in zicht is. Tussen 2008 en 2011 wisten de ziekenhuizen de ligduur met ruim 15 procent te verkorten. “Trekken we de ingezette prestatielijn door dan zal in 2012 voor alle ziekenhuizen de gemiddelde gewogen ligduur uitkomen op 2,84 dagen”, aldus Bouman. “Opgesplitst naar type ziekenhuis betekent dit voor perifere ziekenhuizen een gemiddelde van 2,69 dagen in 2012; voor de topklinische en academische ziekenhuizen zal dit respectievelijk uitkomen op 2,86 en 3,70 dagen.”

Bron: Skipr